Studie Financieren

  Studie_Financieren_StudieVarianten   DUO_Studie_Financiering   DUO_StudieFinanciering_1   Studie_Financiering_Mogelijkheden   Studie_Financiering_Plan    


Als je voor het eerst gaat studeren zijn er tal van mogelijke Financieringsmogelijkheden. Wanneer je fanatiek met sport bezig bent als topsporter of met een baan die jou van bijverdienste voorziet, maar ook een interesse, hobby of een bezigheid dan zijn er een of andere mogelijke Studie Financieringsmogelijkheden naast de gebruikelijke overheids DUO StudieFinanciering. Dit geldt niet alleen voor startende student, echter ook voor een student die gaat afstuderen of bezig is met de studie.

De meest gangbare Studie Financieringsmogelijkheden, naast de familiaire, zijn vermeld in de onderstaande studie bekostigingsvormen:
- Leningen, Beurzen en Fondsen:
  - Studie Leningen Banken,
  - Studie Leningen Bedrijven,
  - Studie Leningen Onderwijsinstellingen,
  - Beurzen Onderwijsinstellingen,
  - Fondsen Onderwijsinstellingen,
  - Overheids Studie Financiering,
  - Corporate Beurzen,
  - Corporate Fondsen,
  - Corporate Wedstrijden voor een Beurs,

Deze StudieFinancieringsmogelijkheden zal verder op deze Studentenportaal worden uiteengezet.

Bovengenoemde StudieFinancieringsmogelijkheden zijn de verschillende vormen om je Hoger Onderwijs studie te financieren. Studies die door de overheid bekostigd zijn en geaccrediteerd door een accreditatie orgaan aangesteld door de overheid kunnen Studiefinanciering van de Overheid krijgen. Dit is afhankelijk van welke studievariant je selecteert om studie te doen. Je kan bijvoorbeeld een Deeltijd Studie, Duaal Studie, Particuliere Studie, Post-Initiele Studie, MBA Opleiding, Voltijds Reguliere Studie, Doctoraat 'Studie' of je studie als Extraneus doen.

Je zou kunnen nagaan of een reguliere hogeschool of universiteit het beste voor jouw is om er een reguliere geaccrediteerde voltijds studie te volgen. De volgende paragraaf hieronder gaan we uit van geaccrediteerde studies, welke gecertificeerd zijn door de NVAO die de kwaliteitszorg van deze studies beoordelen. De NVAO, Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Orgaan is aangesteld door de Nederlandse Overheid. Daarna gaan we verder op andere Studie Financieringsvormen.

StudieVormen en DUO StudieFinanciering

Studenten die een studie gaan doen die geaccrediteerd en bekostigd is door de overheid kunnen een beroep doen op StudieFinanciering DUO van de Overheid. Deze studies zijn reguliere voltijdsstudie die je in het algemeen kan volgen bij een reguliere Hogeschool of Universiteit. Hieronder zijn verschillende studieVormen opgesomd met StudieFinancieringsmogelijkheden en links om je opleiding te zoeken.

Deeltijd Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Duaal Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- inkomsten via BedrijfsContract met Onderwijsinstelling / eigen geld.
Extraneus Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Particuliere studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Post Initiele Master Studie
- geen DUO StudieFinanciering (vanaf DUO StudieFinanciering LeenStelsel),
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Doctoraat Opleiding
- geen DUO StudieFinanciering,
- salaris Doctoraat contract via Onderwijsinstelling.
MBA Opleiding
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld, sponsor werkgever.
Voltijds Reguliere Studie
- Overheids geaccrediteerd & Bekostigde Studie:
- wel DUO StudieFinanciering, eigen geld, studentenbaan.In het deeltijdstudie variant heb je een eigen baan of eigen inkomsten en studeer je op bepaalde dagen of avonden.
Bij het Duale studie variant biedt het praktijkbedrijf de student een contract aan, waarin afspraken van het bedrijf met jouw onderwijsinstelling staat beschreven. In deze contract staat naast de salaris tevens de gemaakte afspraken, zoals allerlei vergoedingen, zoals lesgelden, collegegeld, reiskosten, congresvergoedingen, beursbezoekvergoeding, etc. vermeld.
Wanneer je als Extraneus inschrijf als student dan ontvang je geen studiebeurs, en andere rechten als een reguliere voltijds student. Je hebt het recht om tentamens te maken. Je betaald als collegegeld de onderwijsinstellings instelllingstarief. Je zal je eigen geld moeten verdienen.
Particuliere studie variant is een studievariant die je zelf dient te bekostigen en eigen inkomsten dient te genereren, te hebben of te verdienen.
Post Initiele Studie zijn studies die je na je gebruikelijke initiele studie volgt, hetzij na een aantal jaren werkervaring. Indien je een tijdje tussenuit gaat voor een voltijdse studie of een aangepaste werktijden hebt kan je voltijdse Post Initiele studie volgen. Gebruikelijk betaal je zelf zo'n studie, echter sommige bedrijven bieden financiele mogelijkheden om deze studie te bekostigen. Hierover worden afspraken gemaakt met de werknemer.
Bij een Doctoraat Opleiding, PhD, het promoveren op een onderzoeksopdracht ben je werknemer van de onderwijsinstelling, zoals een universiteit bijvoorbeeld in samenwerking met een onderzoeksinstituut. Aangezien als werknemer wordt aangemerkt ontvang je salaris conform CAO.
Evenals Post Initiele Studie doe je een Master of Business Administration, MBA, gebruikelijk na een aantal jaren werkervaring. Sommige bedrijven bieden hun werknemers Financiele mogelijkheden aan om een sabbatical te nemen om zo'n MBA opleiding te volgen. Hierover worden duidelijk afspraken gemaakt. Er zijn tevens deeltijd MBA's die je tijdens je baan kan doen.
De Reguliere Voltijdse Studies door de overheid Geaccrediteerd en bekostigd worden gefinancierd door de overheid. De zogeheten DUO StudieFinanciering. Deze studies worden gegevens op de reguliere Hogescholen en Universiteiten.

Om te beslissen welke studievorm het beste bij jou past kan je een Financieel Studieplan toepassen.
Als uitgangspunt zijn inkomsten voor je levensonderhoud van belang. Vooral hoe je deze in welke vorm wilt ontvangen of verdienen.
Parallel hieraan kan je erover nadenken welke baan je wilt uitoefenen na je studie. Vervolgens zoek je een studie die het beste aansluit op deze baan. Natuurlijk kan je een studie selecteren die je leuk vindt en dan past in een latere stadium een baan zoeken die met deze studie mogelijk is.
Klikt hiervoor op de links hierboven in dit artikel.  • Wo 10 Augustus 2022

    44.210.21.70