Juiste Studie Selecteren

  Identiteit     Types of Education Enrolment     Action Education Selection    

Studie Selecteren

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te orienteren op een studie. Middels voorlichtingsdagen bij studie instellingen, Beurzen voor studies, opendagen van hogescholen en universiteiten, familiedagen voor eerste jaars studerende zodat je kan zien wat je broer of zus studeert en wat dat inhoudt. Verder wordt er voorlichting gegeven door studenten bij het voortgezette onderwijs door bijvoorbeeld een oudere jaars student. Door sommige instellingen worden er buddy systemen ingesteld om een scholier te begeleiden naar een studie van desbetreffende instellling van de buddy student.
Er zijn verschillende mogelijke afwegingen om tot een verstandige keuze te komen. Het wordt wordt steeds belangrijker om direct een juiste studie te selecteren aangezien het tegenwoordig steeds moeilijker wordt om je studie te financieren.

StudieVormen en DUO StudieFinanciering

Studenten die een studie gaan doen die geaccrediteerd en bekostigd is door de overheid kunnen een beroep doen op StudieFinanciering DUO van de Overheid. Deze studies zijn reguliere voltijdsstudie die je in het algemeen kan volgen bij een reguliere Hogeschool of Universiteit. Hieronder zijn verschillende studieVormen opgesomd met StudieFinancieringsmogelijkheden en links om je opleiding te zoeken.

Deeltijd Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Duaal Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- inkomsten via BedrijfsContract met Onderwijsinstelling / eigen geld.
Extraneus Studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Particuliere studie
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Post Initiele Master Studie
- geen DUO StudieFinanciering (vanaf DUO StudieFinanciering LeenStelsel),
- eigen inkomsten genereren, eigen geld.
Doctoraat Opleiding
- geen DUO StudieFinanciering,
- salaris Doctoraat contract via Onderwijsinstelling.
MBA Opleiding
- geen DUO StudieFinanciering,
- eigen inkomsten genereren, eigen geld, sponsor werkgever.
Voltijds Reguliere Studie
- Overheids geaccrediteerd & Bekostigde Studie:
- wel DUO StudieFinanciering, eigen geld, studentenbaan.In het deeltijdstudie variant heb je een eigen baan of eigen inkomsten en studeer je op bepaalde dagen of avonden.
Bij het Duale studie variant biedt het praktijkbedrijf de student een contract aan, waarin afspraken van het bedrijf met jouw onderwijsinstelling staat beschreven. In deze contract staat naast de salaris tevens de gemaakte afspraken, zoals allerlei vergoedingen, zoals lesgelden, collegegeld, reiskosten, congresvergoedingen, beursbezoekvergoeding, etc. vermeld.
Wanneer je als Extraneus inschrijf als student dan ontvang je geen studiebeurs, en andere rechten als een reguliere voltijds student. Je hebt het recht om tentamens te maken. Je betaald als collegegeld de onderwijsinstellings instelllingstarief. Je zal je eigen geld moeten verdienen.
Particuliere studie variant is een studievariant die je zelf dient te bekostigen en eigen inkomsten dient te genereren, te hebben of te verdienen.
Post Initiele Studie zijn studies die je na je gebruikelijke initiele studie volgt, hetzij na een aantal jaren werkervaring. Indien je een tijdje tussenuit gaat voor een voltijdse studie of een aangepaste werktijden hebt kan je voltijdse Post Initiele studie volgen. Gebruikelijk betaal je zelf zo'n studie, echter sommige bedrijven bieden financiele mogelijkheden om deze studie te bekostigen. Hierover worden afspraken gemaakt met de werknemer.
Bij een Doctoraat Opleiding, PhD, het promoveren op een onderzoeksopdracht ben je werknemer van de onderwijsinstelling, zoals een universiteit bijvoorbeeld in samenwerking met een onderzoeksinstituut. Aangezien als werknemer wordt aangemerkt ontvang je salaris conform CAO.
Evenals Post Initiele Studie doe je een Master of Business Administration, MBA, gebruikelijk na een aantal jaren werkervaring. Sommige bedrijven bieden hun werknemers Financiele mogelijkheden aan om een sabbatical te nemen om zo'n MBA opleiding te volgen. Hierover worden duidelijk afspraken gemaakt. Er zijn tevens deeltijd MBA's die je tijdens je baan kan doen.
De Reguliere Voltijdse Studies door de overheid Geaccrediteerd en bekostigd worden gefinancierd door de overheid. De zogeheten DUO StudieFinanciering. Deze studies worden gegevens op de reguliere Hogescholen en Universiteiten.

Om te beslissen welke studievorm het beste bij jou past kan je een Financieel Studieplan toepassen.
Als uitgangspunt zijn inkomsten voor je levensonderhoud van belang. Vooral hoe je deze in welke vorm wilt ontvangen of verdienen.
Parallel hieraan kan je erover nadenken welke baan je wilt uitoefenen na je studie. Vervolgens zoek je een studie die het beste aansluit op deze baan. Natuurlijk kan je een studie selecteren die je leuk vindt en dan past in een latere stadium een baan zoeken die met deze studie mogelijk is.
Klikt hiervoor op de links hierboven in dit artikel.


Collegegeld

Vrijwel elk jaar wordt het Collegegeld verhoogt. Voor studiejaar 2014-2015 is het al 1906 euro wettelijk bepaald voor een regulier student.
Voor een niet reguliere studie kan deze een veelvoud zijn. Dit kan een bepalende factor zijn welk studie vorm je kan selecteren om je studie te kunnen financieren wanneer je gaat studeren. Een financieel plan is daarom belangrijk om deze op te stellen.


Verschil lange afstands Studeren en regulier Studeren

Mocht je een afstandsstudie willen doen, dus elders wonen dan in de studentenstad, dan is het Collegegeld zo'n 4.5 keer meer dan het reguliere collegegeld. Dit reguliere instellingstarief, cq. Collegegeld, is fors hoger.
Veel afstandsstudenten zal overdag werken, en in de avonduren of in de weekenden of vakantie studeren. Voor zo'n afstandsstudent zal de vrije tijd gebruikt worden om te studeren.
Er zijn ook studenten die een geschikte baan hebben kunnen bemachtigen om in de avonduren of 's nachts te werken om dan gewoon overdag te kunnen studeren aan een voltijdse reguliere studie.
Is het dan verstandig om te verhuizen naar een andere stad om zo je financieen op orde te krijgen, door een lagere kosten van collegegeld. In een grotere stad heb je meer mogelijkheden om een geschikte studie te vinden, een avondbaan, nachtbaan. En om betaalbare woning te vinden kan je in een kleinere plaatsje wonen met een aantal studenten.

Een afstandsstudent, die overdag werkt zal bijvoorbeeld contacturen 's avonds of in de weekenden en vakantieperiode willen en een snelle respons op al zijn vragen en werk willen ontvangen. Bied de betreffende onderwijsinstelling deze?


Afstandsstuderen

Voor de zelfde term afstandsstudie gelden verschillende inhoudelijk eisen aan het behalen van een diploma van de student. Zo geldt bij de ene afstandsleren dat een student in eigen tempo kan studeren. Weer andere afstandsleerprogramma hanteren vaste toets en tentamenweken. Waar sommige afstandsstudie programma op vaste data starten en hiervoor een vaste laatste inschrijfdatum kent.
Sommige afstandsstudies zijn minimaal aangepaste reguliere studies.

Om te zien welke studies het beste bij je past moet je kijken hoe de communicatie verloopt en hoe snel een respons is met je mentor of docenten.
Zijn er chat mogelijkheden en hoe snel is een reactie en kan je snel en makkelijk ook via een webcam communiceren, zoals skype, en je werk of vragen kwijt via een data uitwisselingsprogramma als dropbox. Of kan je gewoon bellen of word je snel teruggebeld.
Zijn de docenten en mentoren enthousiast om zijn werk te doen en bevlogen om je te helpen met je studieproblemen.

Wordt de afstandsstudent geholpen om een plan van aanpak te maken om hem via vaste studiemomenten, vaste contacturen en tentamen momenten door zijn studie te helpen.


  • Wo 25 Mei 2021

    3.236.97.59